یکشنبه , ۵ خرداد ۱۳۹۸
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
آخرین نوشته ها
خانه / مدیریت / بازاریابی / مدیریت نوآوری
مدیریت فناوری و نوآوری
مدیریت فناوری و نوآوری

مدیریت نوآوری

 

کومبا ریسورسز: بنیانگذار شرکت بزرگ معدنی در آفریقای جنوبی که ادعا دارد (ما کوه ها را جابجا میکنیم)

نوآوری با دیدن پیوندها به منظور ساختن فرصت ها و بهرگیری از آنها به حرکت در می اید. نوآوری تنها گشودن بازارهای جدید نیست بلکه می تواند راه هایی تازه را برای خدمت دهی به بازار های تثبیت یافته و به مرحله رشد رسیده نیز ارائه نماید . بدیهی است نوآوری به محصول های ساخته شده محدود نمی شود نمونه های تغییر اساسی از طریق نوآوری را می توان در بخش خدمات و در بخش خصوصی و عمومی یافت. به عنوان مثال بیمارستان کارولینسکا در استکهلم توانسته است بهسازی های اساسی در سرعت ،کیفیت و اثربخشی خدمات پرستاری خود بوجود اورد که از جمله کاهش ۷۵% فهرست منتظران و کاهش بیشینه ۸۵%لغو قرارداد ها از طریق نوآوری را در بر می گیرد .

نوآوری و برتری رقابتی

نوآوری از چند طریق سودمند واقع می شود به عنوان مثال شواهد مبتنی بر پژوهش حاکی است که رایطه ای قوی میان عملکرد بازار و محصول های تازه وجود دارد محصول های تازه به گرفتن سهم بازار و حفظ ان کمک می کنند و سود اوری را در ان بازار افزایش می دهند. اگر چه محصول های تازه اغلب به منزله پیشگام نواوری در بازار دیده می شوند نوآوری فرایند نقش راهبردی مهمی ایفا میکند. توانایی انجام کار به گونه ای که دیگری نتواند انجام دهد یا به شیوه ای که بهتر از شیوه های هر کس دیگر باشد سرچشمه قدرتمند برتری است.

به عنوان مثال تسلط ژاپنی ها به چند بخش از بازار در اواخر قرن بیستم از قبیل بازار اتومبیل موتور سیکلت کشتی و دستگاه های الکترونیکی مصرفی تا اندازه زیاد ی مدیون تواناییهای برترشان در عملیات ساخت است یعنی همان عاملی که حاصل الگوی سازگار با نوآوری فرایند است. به یاد داشتن این نکته برای ما اهمیت دارد که مزایایی که پس از این مراحل نواورانه پدید می اید به تدریج با تقلید دیگران از ان از بین می رود .هر سازمان جز با رواوردن به نواوری دیگر با مخاطره عقب ماندن به سبب پیشی گرفتن دیگران در تغییر عرضه محصولها و فرایند عملیاتیشان یا مدل های بنیادی محرک کارو کسبشان روبرو می شود. به عنوان مثال پیشگامی در عملیات بانکداری به دیگران به ویژه به انهایی که توانسته اند در مراحل اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری کنند منتقل شده است.

انواع نوآوری

منظور ما از نوآوری چیست؟ در اصل باید ما درباره تغییر صحبت میکنیم که ممکن است به چند شکل باشد برای مقصود مورد نظر این کتاب توجه خود را بر چهار رده وسیع یا ۴P نواوری متمرکز خواهیم کرد.

• نوآوری محصول-تغییر عرضه(محصول ها یا خدمات) هر سازمان

• نوآوری فرایند-تغییر راه های ایجاد و تحویل محصول ها یا خدمات عرضه شده

• نوآوری وضعیت-تغییر زمینه ای که در ان محصول ها یا خدمات معرفی می شوند

• نوآوری الگو-تغییر مدل های بنیادی ذهنی بیانگر انچه سازمان انجام می دهد.

طرحی جدید از اتومبیل ،دستگاه تازه برای سرگرمی خانگی همه نمونه هایی از نواوری محصول و تغییر در روش های ساخت و تجهیزات مورد استفاده در تولید اتومبیل یا دستگاه سرگرمی خانگی یا شیوه های اداری و تعیین توالی بیمه نمونه هایی از نواوری فرایندند. نواوری ممکن است با تغییر درکی که از محصول یا فرایند تثبیت یافته در مورد هر کاربر خاص به وجود امده است انجام شود.این نوع تغییر نواوری وضعیت است. گاهی اوقات فرصت های نوآوری هنگامی پدیدار می شود که ما شیوه نگاه کردن خود به چیزی را دوباره بیان می کنیم. مثل هنری فورد که به گونه ای بنیادی چهره ترابری را تغییر داد.

اهمیت نوآوری نموی

گاهی اوقات نوآوری مستلزم نوعی دگرگونی ناپیوسته است.یعنی گاهی اوقات نوآوری یه طور کلی تازه یا پاسخ به شرایطی است که تغییری شگرف کرده است.اما نوآوری بیشتر اوقات به صورت نموی انجام می شود. محصولات به ندرت برای جهان تازه اند نوآوری فرایند یبه طور عمده مربوط به بهینه سازی و از بین بردن عیب های سیستم است بررسی های انجام شده درباره توسعه نموی فرایند حاکی از این است که سود هایی که با گذشت زمان به سبب کارایی ایجاد می شوند اغلب بیشتر از سود های حاصل از تغییر های بنیانی گهگاهی است.

نوآوری ،فرایندی دانش پایه

نواوری کم و بیش نوعی دانش است خلق امکاناتی تازه از طریق تلفیق مجموعه های مختلف آگاهی است . این امکانات ممکن است به صورت اگاهی درباره انچه به لحاظ فنی امکان پذیر است باشد با درباره انچه پیکر بندی خاصی از آن نیازی آشکار یا نهان تامین می شود. چنین آگاهی ای ممکن است از پیش در تجربه ما و بر پایه آنچه از پیش دیده یا انجام داده ایم وجود داشته باشد . یا اینکه ناشی از فرایند جستجو و پژوهش درباره فناوری ها،بازار ها اقدام های رقیبان و مانند آن ها باشد این نیز امکان دارد که شکلی آشکار داشته باشد و به گونه ای تدوین شده باشد که دیگران بتوانند به آن دسترسی یابند در مورد آن بحث کنند و آن را منتقل کنند یا سربسته و تلویحی باشد یعنی شناختی از آن وجود داشته باشد اما در عمل تعریف یا تدوین نشده باشد.

معضل نوآوری ناپیوسته

نوآوری در اغلب موارد در قالب مجموعه ای از قاعده های بازی انجام می شود که به روشنی درک می شوند و بازیگران را به کوشش برای ایجاد نوآوری از طریق انجام آنچه انجام داده اند اما با انجام بهتر آن درگیر می کنند بعضی افراد این گونه نوآوری را اثربخش تر از دیگران پیش می برند اما قاعده های بازی پذیرفته شده است و تغییر نمی کند . اما گهگاهی اتفاقی رخ می دهد که این چارچوب را جابجا می کند و قاعده های بازی را تغییر می دهد این گونه تغییر ها بر حسب تعریف پیشامدی هرروزه نیست اما توانایی باز تعریف فضا و شرایط مرزی را دارد این پیشامدها فرصت هایی تازه می گشاید اما بازیگران موجود را به تنظیم دوباره انچه در پرتو شرایط جدید انجام می دهند وا می دارد. این نکته موضوعی محوری در نظریه اصلی شومپتر درباره نوآوری است که او را به منزله درگیر شدن در فرایند تخریب خلاق می نگرد.

نظریه نوآوری در هم ریخته کریستن سن

اثر کلی وی توجه را به مواردی که در انها بازار مکان راه انداز اثر بخشی بود جلب کرد او شماری از صنایع را به گونه ای عمقی بررسی کرد و در عمل توجه خود را بر بخش دیسک گردان سخت متمرکز کرد زیرا نماینده صنعتی بود که شماری از نسل هایی طرح های غالب در گذشته ای کم و بیش کوتاه در ان یافت شده بود . مشاهده چشمگیر او این بود که کما بیش همه بازیگران موفق پیشین بازار چند میلیون دلاری با عوض شدن هر نسل از انجام گذار اثربخش به بازارهای جدید باز می ماند و اغلب از بازار به بیرون رانده یا ورشکسته می شود در سال ۱۹۷۶ ،۱۷ شرکت عمده در این صنعت وجود داشت تا سال ۱۹۹۵ از این شرکت ها فقط IBM به صورت بازیگر باقی ماند حال آنکه بقیه شرکت هایی بی بهره از نواوری نبودند بلکه درست وارون آن بودند و درصد بالایی از فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می دادند اما چرا موفق نبودند؟بازمانی آنها به دلیل بر نیامدن از عهده پیشرفت در مرزهای فن شناختی نبود بلکه ظهور بازارهای تازه با نیاز ها و انتظارات بسیار متفاوت بود.تامین این نیاز ها مستلزم بازیگرانی بود که در پی عرضه وسیله ای ساده تر و ارزانتر برای تامین مجموعه ای بسیار متفاوت از نیازها به طور اساسی در خارج یا در حاشیه روند مسلط باشند.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

مدیریت فناوری و نوآوری

خوشه های صنعتی، یادگیری، نوآوری و توسعه منطقه ای

از دهه گذشته، برنامه ریزان توسعه منطقه ای و سرزمینی ، بخش قابل توجهی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *